إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون

درگذشت تأسف بار محقق، معلم گرانقدر و رئیس شورای سیاست گذاری و برنامه ریزی مرکز آموزش نیروی انسانی کانون رشد مدرسه فردا زنده یاد شادروان عباس حاجی آقالو که عمر با برکت خود را در مسیر تعلیم و تربیت کارکنان،…

Read more