فرهنگ سرمایه گذاری(مقدماتی)

نام استاد:مهندس رضایی مدت دوره:12 ساعت شهریه:828/000 ریال تاریخ برگزاری:متعاقبا اعلام میگردد اهداف دوره: –ارتقاء فرهنگ سرمایه گذاری –حمایت از سرمایه گذاری –ایجاد مهارت برنامه ریزی مالی در پروژه های سرمایه گذاری سرفصل های دوره: –مفاهیم و تعاریف سرمایه گذاری…

مطالعه بیشتر

آشنایی با سیره و زندگی نامه پیامبر اکرم(ص)

نام استاد:استاد بهشتی مدت دوره:24 ساعت شهریه دوره:1/656/000 ریال تاریخ برگزاری:متعاقبا اعلام می گردد. سرفصل های دوره: –سیره شناسی –خصوصیات پیامبر اعظم –سیره پیامبر در خصوص برخورد با دیگران –رسالت جهانی پیامبر اعظم

اخلاق فردی،اجتماعی و اداری

نام استاد:خانم صدیقه ذاکر مدت دوره:24 ساعت شهریه:1/656/000 ریال تاریخ برگزاری:متعاقبا اعلام می گردد سرفصل های دوره: –اخلاق اداری،اهمیت،ضرورت راه های اصلاح –ااهمیت اخلاق پسندیده –هدف بعثت،اصلاح رفتار اخلاقی –خداشناسی،پیش نیاز خود شناسی –خودشناسی،پیش نیاز خود سازی –حسن خلق لازمه…

مطالعه بیشتر

دوره منشور حقوق شهروندی

نام استاد:منصور جعفری مدت دوره:12 ساعت شهریه:828/000 ریال تاریخ برگزاری:متعاقبا اعلام می گردد سرفصل های دوره: -حق اقتصاد شفاف و رقابتی -حق دسترسی به مقامات و ماموران اداری -حق دادخواهی اداری -حق جبران خسارات وارده به مردم در اثر قصور…

مطالعه بیشتر