مسئول اجرایی و پشتیبانی

علی اکبر محمدی  (مسئول اجرایی و پشتیبانی)

 

شماره موبایل: 09121853570

تاریخ تولد :1336

پست الکترونیک: : aam.262626@gmail.com

زمینه تحصیلی: لیسانس مدیریت برنامه ریزی

 • جزء اولین های مربی تربیتی در بدو تاسیس امور تربیتی در سال 1359 در استان کردستان
 • کارشناس امور آموزش متوسطه منطقه 17 تهران
 • مدیریت دبیرستان علوی منطقه 17 تهران
 • معاون پرورشی منطقه 17 تهران
 • مسئول روابط عمومی و ارزشیابی امورتربیتی استان تهران
 • کارشناس سیاسی معاونت پرورشی وزارت آموزش و پرورش
 • دبیر شورای آموزش و پرورش مناطق مرزی کشور
 • کارشناس مسئول آمار وبرنامه ریزی اداره کل اموزش و پرورش شهرستان تهران
 • مشاور ریاست سازمان پژوهش وبرنامه ریزی آموزش وزارت آموزش و پرورش
 • فرماندهی پایگاه مقاومت بسیج شهید موسوی سازمان پژوهش وبرنامه ریزی آموزشی وازارت آموزش و پرورش
 • رئیس هیت مدیره موسسه فرهنگی هنری کانون رشد مدرسه فردا
 • مسئول پژوهش طرح بررسی وضعیت اجتماعی فرهنگی بازار تهران از طرف شهرداری منطقه 12 تهران
 • پژوهش در زمینه رابطه غیبت دانش آموزان در مدرسه با مشکلات خانواده دانش آموزان
 • عضو دپارتمان همایش های پیامبر اعظم(ص)وبرنامه های درسی سازمان پژوهش و برنامه ریزی
 • عضو کمیته برگزاری کنگره بررسی اندیشه و آثار تربیتی حضرت امام خمینی(س)در سال 1373