اولین دوره تخصصی کارآفرینی در استان تهران

اولین دوره تخصصی کارآفرینی در استان تهران

با استعانت از پروردگار متعال و با همکاری سازمان مردمی هلال احمر، اولین دوره آموزش تخصصی کارآفرینی در استان تهران، شهرستان شهریار توسط کانون رشد مدرسه فردا در تاریخ 11 لغایت 14 اردیبهشت 1396 برگزار خواهد شد. برنامه جزیی چهار روز دوره در تصویر زیر آمده است. برای مشاهده تصویر در ابعاد اصل روی آن کلک کنید.

در انتهای دوره به تمامی شرکت کنندگان گواهی نامه حضور معتبر همراه با نتیجه ارزشیابی ایشان با امضای نماینده سازمان هلال احمر و کانون رشد مدرسه فردا به تمامی شرکت کنندگان اعطا خواهد شد.

اطلاعات تکمیلی، تصاویر و سایر جزییات دوره را از این وبسایت دنبال کنید.