گزارش تصویری: اختتامیه کارگاه کارآفرینی – شهریار

گزارش تصویری: اختتامیه کارگاه کارآفرینی – شهریار

اختتامیه اولین دوره آموزش تخصصی کارآفرینی در استان تهران، شهرستان شهریار و با حضور داوطلبان سازمان جوانان هلال احمر تشکیل شد. در ادامه گزارش تصویری این دوره ارائه میگردد.