پایان دوره 196 ساعته آموزشی شهرداری تهران+تصاویر

دوره 196 ساعت آموزش کارشناسان و مدیران پارک های ترافیک سازمان حمل و نقل شهرداری تهران با موفقیت به پایان رسید.