توافقنامه‌ها

رزومه ما:

پروژه های آموزشی:

* دوره آموزشی طرح نیکو Nico ( آموزش ارتقاء توانمندی معلمان افغانستانی به پیشنهاد سفارت ژاپن)
*دوره آموزشی کارشناسان و مدیران سازمان جوانان هلال احمر ایران
* دوره آموزشی صلاحیت ها و شایستگیهای حرفه ای مربیان و مدیران پارکها ترافیک و کارشناسان سازمان حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران
* دوره کار آفرینی اعضای داوطلب سازمان جوانان هلال احمر استان تهران، آذربایجان غربی، اصفهان
*دوره تربیت مدرس مجموعه ضمن خدمت مرکز آموزش شهید مهدوی
* برگزاری دوره آموزشی معلمان و کادر آموزشی جامعه تعلیمات اسلامی
* طراحی و اجرای برنامه بین المللی دوره های آموزش برای همه EFA در وزارت آموزش و پرورش
*طراحی، اجرا و  نظارت بر آموزشهای سازمان حمل و نقل جاده ای
* آموزش مدیران، کارشناسان و معلمان مدارس در زمینه اجرای راهبردهای سند تحول بنیادین وزارت آموزش و پرورش.
* آموزش روشهای فرزند پروری و تقویت سلامت خانواده در وزارت آموزش و پرورش
* دوره آموزشی پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر ویژه سرپرستان و مسئولان اجرایی زندانهای سراسر کشور
* آموزش مستند سازی فرآیندها مطابق با استانداردهای ISO 9001-2000 برای کارشناسان و مدیران ادارات کل آموزش و پرورش استانهای آذربایجان غربی و بوشهر

پروژه های پژوهشی:

* طراحی و اجرای برنامه سالیانه و برنامه 5 ساله سازمان جوانان هلال احمر ایران
* اجرای برنامه سالیانه مرکز فرهنگی انتشارات مدرسه وابسته به سازمان پژوهش و برنامه ریزی آ.پ
* پژوهش میدانی از وضعیت اجتماعی و فرهنگی بازار تهران با رویکرد تدوین برنامه های توسعه فرهنگی اجتماعی
* ارزیابی تأثیرات اجتماعی و فرهنگی احداث بوستانهای محلی شهرداری منطقه 12 تهران
* طرح مدرسه در تراز سند تحول بنیادین آموزش و پروش 1404 شورای عالی آموزش و پرورش، مورد تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
* طرح بین الملل بررسی علل بازماندن از تحصیل دختران در کشورهای جهان سوم با همکاری یونیسف *پژوهش در مورد ابعاد دو زبانگی و تأثیر آن بر یادگیری در استان کردستان
* تدوین طرح Psychodrama برای مشاوران کشور درباره پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر
*اجرای طرح ملی ارزیابی 30.000 نمایشگاه کتاب وزارت آ.پ ( چاپ شده در قالب 3 جلد کتاب )
*نظارت بر طرح نیاز سنجی سازمان حمل و نقل جاده ای
*طرح پژوهشی مقایسه سختی کار معلمان در دوره های مختلف تحصیلی وزارت آموزش و پرورش
*بررسی تراز اضطراب دانشجو معلمان سراسر کشور به سفارش دفتر تربیت معلم آ.پ
* پروژه ملی استاندارد سازی مشاغل جاده ای رانندگان مسافر – بار با همکاری سازمان راهداری و حمل و نقل
*پروژه اقدام پژوهی ترافیک سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران

مجموعه تالیفات:

* مدرسه در افق چشم انداز؛راهنمای نوشتن گام به گام برنامه های عمل مدرسه بر اساس سند تحول بنیادین آموزش و پرورش
*مفاهیم و اصول بیمه
*یادگیری و مکمل های آن
*حق من! مسئولیت من!
*نکات مفید و اندرزهای علمی پرورش کودک
*روانشناسی رسانه
*بنیان های دینی و فلسفی نظام تربیت اسلامی
*ترمینولوژی آموزش و پرورش
*مدیریت ریسک
*جانشین پادشاه مخصوص کودکان
*چگونه در دانش آموزان نفوذ کنیم؟
*صد شاخه گل برای روح
*صلح هدیه ای برای همه
*راهنمای تهیه فعالیتهای مکمل و فوق برنامه
*مدرسه برتر در ایران
*فرصتهای طلایی در گذر زمان
*تو فرشته هستی
*فراغت در ارتقای رشد کودک
*دست یافتن به کیفیت برای همه یاددهی و یادگیری