اعضای هیات مدیره

جلال ذاکر
عضو هیات مدیره
علی اکبر محمدی
رییس هیئت مدیره
محمدسعید مسعودی جوان
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره
عباس حاجی آقالو
رییس شورای سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی