خدمات مشاوره‌ای رایگان

مشاوره آموزشی

اجرای دوره های آموزشی ضمن خدمت کارکنان دولت و شرکت های خصوصی

آقای حسین معماریان

روزهای شنبه ،دوشنبه،چهارشنبه

مشاوره چاپ و نشر کتاب

طراحی،آماده سازی کتاب و بسته های تبلیغاتی (بروشور،تراک،سربرگ،فولدر،کارت ویزیت و …)

آقایان علی اکبر محمدی و سید مرتضی حسینی شیوایی

روزهای شنبه تا چهارشنبه

مشاوره برگزاری همایش ها

طراحی و اجرای همایش های علمی،پژوهشی،آموزشی

آقای منصور جعفری

روزهای شنبه،یکشنبه و سه شنبه