خانه

آموزش و پژوهش

اخبار و اطلاعیه ها

سنجش شایستگی گرا چیست؟

بسمه تعالی چگونه می توان فهمید مهارتهای حرفه ای یک فرد چقدر خوب است؟ این سوالی بود که در شو…

رویدادها

درباره ما

واگذاری بسیاری از آموزشها، خدمات و فعالیت های فرهنگی و هنری در شرکت ها، ادارات و سازمان های دولتی و غیر دولتی به بخش های تخصصی و خصوصی در اندیشه مدیران جامعه شکل گرفته است و هدف از آن کم کردن هزینه ها و بار سنگین اجرای فعالیت های مدیران در راستای تقویت مراکز راهبردی می باشد.

مرکز آموزش نیروی انسانی کانون رشد مدرسه فردا در جهت رفع این نگرانیها و با عنایت به تخصص مدیران خود، اقدام به معرفی توانمندیها و تجارب سی ساله در عرصه های آموزش و تربیت نیروی انسانی در حیطه فرهنگی و هنری نموده تا بتواند بازوی مستحکمی برای ترویج و اجرای تفکرات مدیریت منابع انسانی و ارتقای شایستگی کارکنان در  شرکتها،ادارات و سازمانها باشد.

این مرکز آموزش از سال 1389 با اجرای برخی از پروژه های پژوهشی و آموزشی در ذیل فعالیت های فرهنگی و هنری خود، نسبت به تقویت  و ارتقاء توانمندیهای کارمندان در حوزه های متفاوت آموزشی و فرهنگی،آغاز به کار کرد و موفق شد در سال 1397 بصورت رسمی گواهینامه اجرای آموزشهای ضمن خدمت کارکنان دولت را از سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران دریافت نماید.

0
تعداد دانش پژوهان
0
تعداد دوره های برگزار شده

برخی از مشتریان

گزارش تصویری